Kalendarium 2005

I samband med att Clifford Voss är i Sverige presenterar han sin forskning på ett vetenskapligt seminarium på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, den 8 december kl. 10.00-12.00. Seminariet anordnas av Mark- och vattenteknik på KTH och kommer att hållas i sal V12, Teknikringen BV.
Janne Wallenius docent på avdelningen kärn- och reaktorfysik på KTH i Stockholm presenterar sin forskning om transmutation, "Transmutation of nuclear waste: technical and economical feasibility". Presentationen äger rum den 2 december mellan kl. 14.00-15.00 på Fysisk resursteori på Chalmers i Göteborg. Plats: FB-salen, en trappa upp från Fysisk resursteori, Fysikgården 4 på Chalmers.
Konferens om forskning, säkerhet och demokrati. SKB-dagen är avfallsbolagets årligt återkommande arrangemang där representanter för olika intressen inbjuds till information och diskussioner under lättsammare former. Arrangemanget innehåller bland annat en paneldiskussion där MKGs vice ordförande Mikael Karlsson ingår.
MKB-dagen anordnas för sjunde året i rad av MKB-centrum SLU. Läs mer här >>
MKG:s årsmöte 2005 hålls i Figgeholm utanför Oskarshamn. Medlemmar i SNF, Fältbiologerna och Oss kan kontakta sina respektive organisationer för mer information.
Träff i sommar för miljöorganisationer och nätverk för att diskutera kärnavfallsprojektet.
SKB AB har bjudit in till utökat samråd 2005-06-04, kl.11-14 i Börstils Norra Bygdegård (Simundö skola). Bolaget riktar mötet till fritidsboende och avser att informera om de planerade anläggningarna som kan komma om slutförvaret för utbränt kärnbränsle lokaliseras till Forsmark. MKG kommer att närvara och ta upp olika miljöaspekter på projektet.
Samrådsmöte i Oskarshamn om planerade anläggningar och buller m.m.
Den 6 december kl. 18.00-20.00 anordnar MKG en föreläsning för allmänheten där Johan Swahn presenterar MKG och organisationens arbete och där Clifford I Voss berättar om sin forskning om grundvattenströmning.
I samband med att Clifford Voss är i Sverige presenterar han även sin forskning på ett vetenskapligt seminarium på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, den 6 december kl. 15.15-17.00. På detta seminarium deltar även Lars O Ericsson från Chalmers, som leder kärnavfallsbolagets (SKB AB) arbete med frågeställningen, och ger en lägesrapport från det arbetet.