Kalendarium 2013

MKG kommer att sända seminariet live via sajten Bambuser. Kl.12:30 på torsdag visas seminariet här:http://bambuser.com/channel/MKGlive >>Du kommer även att kunna ladda ner seminariets presentationer nedan.
MKG kommer att sända seminariet live via sajten Bambuser. Kl.12:30 på torsdag visas seminariet här:http://bambuser.com/channel/MKGlive >>Du kommer även att kunna ladda ner seminariets presentationer nedan.
MKG kommer att sända seminariet live via sajten Bambuser. Kl.12:30 på torsdag visas seminariet här:http://bambuser.com/channel/MKGlive >>Du kommer även att kunna ladda ner seminariets presentationer nedan.
MKG kommer att spela in seminariet och sända det i realtid via sajten Bambuser. Kl.14 på torsdag visas seminariet här:http://bambuser.com/channel/MKGlive >>
Välkommen till seminariet "Naturskyddsföreningen och MKG - i kompletteringsfasen" den 14 november. Seminariet är först ut av totalt fem kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anordnar under senhösten. På seminariet talar Johan Swahn, kanslichef på MKG och Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.
Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet bjuder den 20-21 november in till ett symposium om de tekniska barriärernas funktion vid slutförvaring av kärnavfall med fokus på förhållanden i slutförvarsmiljö.
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer att finnas representerade med en utställning på Centerpartiets partistämma den 19-22 september i Karlstad. På fredagen den 20 september kommer MKG att hålla i ett seminarium med titeln "Om Sveriges största miljöprövning - ett slutförvar för använt kärnbränsle". 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är av regeringen utsedd att granska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram, Fud. Myndigheten ska lämna ett yttrande över årets forskningsprogram, Fud-13 till regeringen senast den 31 mars 2014. 
Den 14-16 oktober kommer Euradwaste 2013 att anordnas i Vilnius, Litauen. Euradwaste är en återkommande konferens anordnad av Europeiska kommissionen.
Kraftindustrins kärtnavfallsbolag SKB kommer i oktober 2013 att anordna en internationell konferens om slutförvarsplanerna för använt kärnbränsle i Sverige, Finland och Frankrike. Till konferensen, Stockholm Spring Talks, kommer ansvariga från respektive lands kärnavfallsprogram och myndighet.