Kalendarium 2014

I januari 2015 planerar bolaget att komplettera ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle med ett yrkande om att öka lagringskapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab,  från 8000 ton till 11 000 ton.
Östhammars kommuns Referensgrupp bjuder in till öppet möte 19 november, kl 18:00–20:00 på Storbrunn i Östhammar om informationsbevarande rörande slutförvaret för använt kärnbränsle.
Naturskyddsföreningen Kalmar län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG bjuder in till en informationskväll om kärnavfallsfrågor tisdagen den 18 november kl.18:30, med fika från kl.18. 
Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet anordnar den 26 oktober ett seminarium om organisationsfrågor kring uppbyggnad och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bjudit in internationella experter som kommer att berätta om den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål samt om den tyska kärnavfallssituationen. 
Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet anordnar den 8 april ett seminarium där resultaten från Kärnavfallsrådets intervjuundersökning med samtliga riksdagsledamöter redovisas.
Den 15-17 september kommer det internationella projektet ”Preservation of Records, Knowledge and Memory” inom OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, att anordna en konferens i Verdun, Frankrike. Konferensen kommer ta upp frågor kring hur vi kan förmedla information om Europas slutförvar till framtida generationer. 
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att lämna in en ansökan om att få bygga nytt samt driva befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Enligt bestämmelser i miljöbalken ska samrådsmöten hållas som ett led i förberedelserna inför ett inlämnande av ansökan.