Kalendarium 2018

På mötet kommer SKB informera om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2.
Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun? Visste du att det planeras för fyra slutförvar?
På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.
Den 25 september berättar representanter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om deras arbete på ett referensgruppsmöte i Östhammars kommun. De kommer prata om kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration, Fud. 
På "Framtidsveckan" i Östhammar blir det filmvisning och föredrag av Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet, på temat "Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan". Tid: kl 18-21, 17 september Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar   Ur programmet:
Den 30 oktober anordnar STF Uppsala ett informationsmöte i samrbete med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.
  I år fyller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 10 år och det uppmärksammar SSM genom att den 2 oktober arrangera ett seminarium på temat nationell strålsäkerhet. Huvudsakliga programpunkter under dagen är:
Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 
Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?