Kalendarium 2021

-
Under fyra tisdagar i vår går det att göra digitala besök hos de tre största arbetsgivarna i Östhammars kommun. Den 27 april går det att besöka kärnavfallsbolaget SKB som kommer att prata om hur de tar hand om det svenska radioaktiva avfallet, idag och 100 000 år framåt.
-
"Den 16 februari 2021 arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagen, ett årligt återkommande evenemang där aktuella frågor inom strålsäkerhet diskuteras.
Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom).