SSM:s Nationella strålsäkerhetsdag: Tio år sedan olyckan i Fukushima

-

"Den 16 februari 2021 arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagen, ett årligt återkommande evenemang där aktuella frågor inom strålsäkerhet diskuteras. Årets konferens handlar om konsekvenser och lärdomar från olyckan i Fukushima för tio år sedan och de strålsäkerhetsutmaningar som industrin och myndigheten ser framför sig. Konferensen kommer också att belysa olika konsekvenser av olyckan för det japanska samhället."

Tid: 16 feruari kl.09:30-12:30
Plats: Digitalt, se SSM:s hemsida:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/nationell-stralsakerhetsdag-2021/
Ingen anmälan