Kalendarium 2008

Den 3 december håller Kärnavfallsrådet ett utfrågningsseminarium om ”Deltagande och demokrati” i slutförvarsprocessen. Seminariet är ett i rådets serie av utfrågningar. Länk till tidigare seminarier finns nedan.
Den 22 oktober hålls nästa allmänna samråd i Östhammar. Mötet kommer att handla om lokalisering, gestaltning och logistik. Mer information om tid, plats och dagordning för mötena publiceras i god tid innan de äger rum. Industrins hemsida om samråd >>
OBS! Mötet uppskjutet, nytt datum: 4 februari 2009.
Den 17 december anordnar Östhammars kommun ett Fud-seminarium. Preliminärt program enligt nedan. Preliminärt program 09:00 – 09:20 Kaffe 09:20 – 09:30 Välkomna, Barbro Andersson Öhrn 09:30 – 10:30 Strålsäkerhetsmyndigheten, Öivind Toverud
Den 27 november anordnar Oskarhamns kommun en utfrågning av myndigheter och industri. Kommunen har granskat industrins säkerhetsanalys och planerar nu att få svar på flera av sina frågor. Program och inbjudan finns nedan.
Den 12 december presenterar Hanna-Sofia Johansson sin uppsats om "Demokrati på delegation. Lokaliseringen av det svenska kärnavfallet." Tid: Fredagen den 12 december 2008, kl. 13 Plats: Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Uppsatsen kan laddas ner under länken nedan.
Den 28 maj håller MKB-forum Oskarshamn samrådsmöte. Sammanträdet är offentligt. Mer information kommer närmare mötet. Kallelsen brukar läggas upp på Kärnavfallsbolagets, SKB:s, hemsida. Länk finns nedan. Om samråd på SKB:s hemsida >>
Den 23 maj håller Samråds- och MKB-grupp Forsmark samrådsmöte. Sammanträdet är offentligt. Mer information kommer närmare mötet. Kallelsen brukar läggas upp på Kärnavfallsbolagets, SKB:s, hemsida. Länk finns nedan. Om samråd på SKB:s hemsida >>
Informationsmöte i Östhammar om transportfrågor. Referensgruppen för säkert slutförvar i Östhammars kommun inbjuder allmänheten till informationsmöte i Norrskedika Bygdegård. Programmet börjar med information om kommunens arbete med granskning av miljöutredningar i slutförvarsprojektet.
Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07: Brister i hanteringen av kärnavfallsfrågan – regeringen måste agera! Ska miljöorganisationerna även fortsättningsvis kunna söka finansiering ur kärnavfallsfonden för att kunna arbeta med kärnavfallsfrågan?