Kalendarium 2007

Den 12 september håller MKB-forum Oskarshamn samrådsmöte. Sammanträdet är offentligt. Mötet kommer att hållas på SKB:s platsundersökningskontor utanför Oskarshamn. Mer information om mötet kommer senare. Om mötet på SKB:s hemsida >>
Den 13 september håller Samråds- och MKB-grupp Forsmark samrådsmöte. Sammanträdet är offentligt. Mötet kommer att hållas på SKB:s platsundersökningskontor i Forsmark. Mer information om mötet kommer senare. Om mötet på SKB:s hemsida >>
Den 25-27 september håller det internationella samhällsforskningsprojektet CARL slutseminarium i Oskarshamn. CARL-projektet studerar effekten av intressenters påverkan på beslutsprocessen inom kärnavfallsområdet i olika länder.
Den 26 oktober kl 9-15 arrangerar Statens Kärnkraftinspektion, SKI, en informationsdag om remissen av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, senaste forsknings- och utvecklingsprogram för kärnavfallshantering, FUD-2007. Industrin ska presentera sitt program och myndigheten sina planer för granskning Mer information kommer när rapporten och remissen skickas ut i börja av oktober.
Den 11 december anordnar Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ett nytt seminarium i genomlysningsserien. Förra seminariets ämne var djupa borrhål. Nu är det ämnet ”rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar” som ska in för genomlysning och utfrågning.
Den 1 november anordnar Riskkollegiet tillsammans med Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om ”Risker för individ och samhälle – begrepp, jämförelser, uppfattningar, kommunikation”.
Den 5 december håller MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. Mötet kommer att hållas kl 09.00-16.00 den 5 december i Arlanda Sky City. På mötet kommer tekniska barriärer, in- och utströmning, myndigheternas plan för SKB:s ansökan samt riksintresse att tas upp. Dagordningen finns nedan.
Söndagen den 6 maj 2007 håller MKG sitt årsmöte i Stockholm.
Måndagen den 26 februari inbjuder “referensgruppen för säkert slutförvar” till informationsmöte för allmänheten i Östhammar. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Kommunkontoret i Östhammar. På programmet: Östhammars kommun informerar
Den 10-15 juni anordnar Karita Research ”Sommarskola” i ämnet ”Transparency and Accountability in Risk Governance & Social Decision-making”.