Kalendarium 2020

-
Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar. Kommunen kommer att hålla en digital premiär för speciellt inbjudna via Youtube den 2 december. Därefter kommer filmen att göras tillgänglig för alla att se längre fram – sannolikt under mitten av december 2020, enligt Östhammars kommun.
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inbjuder till samtal om "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?". Milkas vill med detta seminarium informera och samtala om förslaget att förvara radioaktivt kärnavfall i Forsmark enligt SKBs planer. Planer som fått stöd av kommunfullmäktige i Östhammar och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit de svenska miljöorganisationerna till ett informationsmöte den 6 november. Mötet kommer bl.a. ta upp läget inom hantering och slutförvar av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bjuder in till ett webbsänt samtal med bolagets vd Johan Dasht, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier, landshövdingen för Länsstyrelsen i Uppsala län Göran Enander samt flera politiker på lokal och riksnivå.
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som ansvarar för den nationella planen för allt radioaktivt avfall enligt EU:s kärnavfallsdirektiv bjuder in till ett webbseminarium för att presentera ett utkast till en uppdaterad rapport och för att diskutera innehållet med deltagarna.
IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, arrangerar den 4:e och 5:e november (bägge dagarna samma tid men olika program) ett webbseminarium om den alternativa förvarsmetoden för kärnavfall som benämns djupa borrhål.
SITEX_Network, där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG är medlem, arrangerar den 25 november ett digitalt seminarium om utvecklingen av förvarsmetoden djupa borrhål. Frågor som kommer behandlas är bl.a. det nuvarande kunskapsläget, säkerhetsfrågor, sociala frågor, forskningsbehov och regelverk.
MKG med medlemsföreningar genomförde den 9 juni ett webseminarium om kopparkorrosion, LOT-försöket och regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Det gick att delta som åhörare via Zoom (där det gick att ställa frågor) och via YouTube.
Seminsriet har ställts in.... Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om ”Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Den 16 mars anordnar rådet ett seminarium om rapporten. Tid: Måndagen den 16 mars kl. 13.00-17.00
Den 18 februari håller Östhammars kommuns referensgrupp möte. Där planerar kommunens slutförvarsorganisation att informera om Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar).