Kalendarium 2006

Den 11 december kommer det första mötet i en ny mötesserie hållas. Det är informationsmöten för kommuner och miljöorganisationer där myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI, informerar om deras granskningsarbete av kärnavfallsprocessen.
Den 6 december håller MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde frågor framförde kommentarer på mötet.
Den 12 augusti håller kärnavfallsbolaget (SKB) samrådsmöte för fritidsboende i Östhammars kommun. Mötet kommer att hållas på Strandhotellet i Öregrund kl 10.00-12.00.
Den 13 augusti håller kärnavfallsbolaget (SKB) samrådsmöte för fritidsboende i Oskarshamns kommun. Mötet kommer att hållas i platsundersökningskontoret på Simpevarpshalvön kl 10.00–13.00.
Den 15 november kommer KASAM (Statens råd för kärnavfallsfrågor) att hålla ett seminarium med titel "Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen".
OBS! Inställt!
Måndagen den 25 september håller Östhammars kommuns referensgrupp för platsundersökning i Forsmark informationsmöte för allmänheten. Mötet kommer att hållas på kommunkontoret i Östhammar i sammanträdesrum 1 kl 18.30.
Den 10 november hålls ett samrådsmöte (ett s.k. SSA-samråd) mellan kärnavfallsbolaget (SKB) och myndigheterna (Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI).
Den 1 november hålls ett informationsmöte av kärnavfallsbolaget (SKB) för myndigheterna (Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI), KASAM och Oskarshamns och Östhammars kommuner. Mötet handlar om säkerhetsrapporten SR-Can som SKB ska presentera för ett slutförvar för kärnavfall.
Lördagen den 25 november kl 10.00 - 15.00