SKB håller seminarium om den fortsatta tillståndsprövningen av slutförvar

-

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har bjudit in till ett seminarium den 15 oktober. Mötet kommer bl.a. ta upp regeringsbeslutet om att utöka Clab och att dela tillståndsprövningen samt diskutera arbetet framöver med tillståndsprövningen.

SKB:s vd Johan Dasht medverkar tillsammans med inbjudna deltagare.

Program:

  • Inledning med moderator Sofie Gunnarsson

  • Framtiden för slutförvaret för använt kärnbränsle, Johan Dasht, vd SKB

  • Utblick – Finland bygger slutförvar med svensk metod, Pasi Tuohimaa, kommunikationschef Posiva

  • Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt SKB:s ansökan. Vad är nästa steg i tillståndsprocessen?, Lisa Ranlöf, enhetschef Tillståndsprövning kärnteknik SSM

  • Vetobesluten är fattade. Värdkommunerna Oskarshamn och Östhammar ger sin syn på tillståndsprövningarna, Andreas Erlandsson, KSO Oskarshamns kommun och Margareta Widén- Berggren, kommunalråd Östhammars kommun

  • Summering och avslutning, Johan Dasht och Sofie Gunnarsson

Tid: 15 oktober kl.10-11:15
Plats: Digitalt
Anmälan: SKB:s hemsida >>