Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Naturskyddsföreningen mötte Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september för att diskutera LOT-granskning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har publicerat en andra rapport från LOT-upptaget i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med på mötet var även konsulter från det brittiska företaget Galson Sciences som stödjer SSM i granskningen och två forskare från KTH.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett brev till miljöministern Isabella Lövin som nått Miljödepartementet den 30 september skriver Östhammars och Oskarshamns kommuner att de vill ha en tidsplan över hur och när regeringen har för avsikt att fatta beslut om kärnbränsleförvarsansökan. 
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter att en formulering beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade Östhammars kommun under onsdagen den 23 september efter ett beslut i kommunfullmäktige dagen innan att kommunen är redo att låta ett extra kommunfullmäktige den 13 oktober ta beslut om inställning i vetofrågan om kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Pressmeddelanden
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har förstått att Östhammars kommun förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan. Beslut är planerat att tas på ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Trots att kärnbränsleförvarsansökan fortfarande bereds av Miljödepartementet inför ett regeringsbeslut, och trots att viktig information om den långsiktiga säkerheten kan tillkomma senare i höst då resultat från de så kallade LOT-försöken redovisas, förbereder sig nu Östhammars kommunpolitik på att ta ett förtida beslut om inställning i frågan om kärnbränsleförvaret redan den 13 oktober
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Säkerhetsanalys, miljöpåverkan, framtid, mervärdesavtal och kopparkapseln var frågor i fokus då Östhammars kommun höll en workshop om kärnbränsleförvaret för dess kommunfullmäktigeledamöter den 27 augusti 2020 inför ett planerat vetobeslut i kommunen. 
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under rubriken ”Kärnbränsleförvarets säkerhet är viktigast” kommenterade Åsa Lindstrand, ordförande för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), och Johan Swahn, kanslichef på MKG, synpunkter framförda av Liberalerna i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning (UNT) den 9 juli 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten berättar om förhållandena och redovisar data för försöket sedan installationen, bl.a. om temperaturer och vattenförhållanden i den skyddande bentonitleran.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det var vissa tekniska problem vid genomförandet men nu finns en komplett redigerad version att se på Youtube.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bland annat förslag på att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under kvällen den 9 juni röstade Östhammars kommunfullmäktige nej till att anordna en folkomröstning i Östhammar om det planerade kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På ett avstämningsmöte den 4 juni med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, presenterade kärnavfallsbolaget, SKB, bl.a. sin planering för fortsatta prövningar av kärnbränsleförvaret och SFR 2. SSM informerade om översynen av myndighetens författningssamling.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 27 maj träffades SSM och SKB för att myndigheten skulle få information om det aktuella läget med SKB:s hantering av de två försökspaket (A3 och S2).
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB svarar att de vidhåller sin ansökan och ställer sig bakom de bedömningar som domstolen gör, samt accepterar de tillståndsvillkor som SSM föreslagit.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna gör regeringen uppmärksam på att kärnavfallsbolaget SKB vänt i frågan om redovisning av resultaten och troligen kommer att presentera dessa under första halvåret 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 8 april 2020 skickat ett brev till GD:n för SSM och tackat för mötet mellan SSM och föreningarna den 25 mars.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 1 april 2020 kungjorde regeringen kärnavfallsbolagets komplettering till ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut kompletteringen på remiss i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter skall ha kommit in senast den 17 juni 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Sedan den tidigare planen på folkomröstning i frågan om kärnbränsleförvarets vara eller icke vara i Östhammars kommun ställts in har det politiska styret meddelat att frågan om ny folkomröstning skall avgöras senare. Nu har kommunstyrelsen i Östhammar beslutat att frågan om ny omröstning skall avgöras i kommunfullmäktige under våren.